-

Bestaat er zoiets als ‘een vrouwenpaard’?

Luckyshots fotografie

Je hebt het vast een keer gehoord; eigenaren die hun paard omschrijven als een ‘vrouwenpaard’, of naar aanleiding van het gedrag van hun paard concluderen dat ze in het verleden wellicht negatieve ervaringen hebben gehad van mannen, en daardoor een voorkeur hebben voor vrouwen. Maar hoe groot is de kans dat een paard ervaringen in zijn of haar verleden kan linken aan het geslacht van zijn huidige eigenaar?

Eigenlijk zijn dit twee kwesties in één: enerzijds de vraag of paarden herinneringen kunnen hebben op basis van geslacht, en anderzijds het verschil in omgang met paarden tussen mannen en vrouwen. Laten we deze twee punten even uit elkaar trekken en apart behandelen.

Kunnen paarden blijvende herinneringen hebben op basis van geslacht?

Het is een feit dat ervaringen uit het verleden effect kunnen hebben op het paard in de toekomst. Bijvoorbeeld: paarden die altijd positief zijn behandeld en benaderd zullen zelf ook evenwichtiger en vriendelijker zijn ten opzichte van vreemde mensen, terwijl paarden die negatieve ervaringen hebben gehad onbekenden vaak negeren of vermijden.

Een herinnering gebaseerd op angst kan een paard lang achtervolgen. Zo’n herinnering ontstaat als een paard met regelmaat op een bepaalde manier angst of pijn linkt aan een situatie. Voor een concreet voorbeeld kun je dan denken aan paarden die bang zijn voor de hoefsmid of de dierenarts, omdat ze negatieve ervaringen hebben gehad in het verleden.

De kans dat een paard een trauma oploopt voor mannen aan de hand van negatieve ervaringen in het verleden, denk bijvoorbeeld aan mishandeling, is niet heel groot. Vaak zijn er andere, meer logischere redenen dat een paard de voorkeur lijkt te hebben voor vrouwen.

“De kans dat een paard een trauma oploopt voor mannen aan de hand van negatieve ervaringen in het verleden, denk bijvoorbeeld aan mishandeling, is niet heel groot.”Geur, bouw, stem. Paarden kunnen onder andere door die punten het verschil onderscheiden tussen een man en een vrouw. Normaal gesproken zal een evenwichtig paard geen andere reactie vertonen tussen een man of een vrouw. Dit ontstaat alleen als het geslacht consistent wordt verbonden met een negatieve of juist positieve ervaring.

Een illustratie: stel een paard wordt altijd door een vrouw gevoerd en getraind door een man (of uiteraard andersom). Op een gegeven moment vormt het paard een positieve herinnering aan de vrouw, aangezien die altijd met de rammelde bak voer komt.

Daarnaast speelt socialiseren ook een rol. Denk bijvoorbeeld aan een jong paard dat gesocialiseerd is door mannen en ineens in contact komt met vrouwen (of vice versa). Paarden zijn gewoontedieren en reageren instinctief wat angstig op situaties die afwijken van het vertrouwde.

Zit er verschil in omgang met paarden tussen mannen en vrouwen?

Dan het tweede punt. De voorkeur die een paard toont op basis van geslacht kan een indicatie zijn of het paard wel of niet bij de eigenaar past. Specifieker gezegd: of de persoonlijkheid en het beoogde doel van de eigenaar matchen met het de persoonlijkheid en het temperament van het aangeschafte paard. Soms kan het namelijk zijn dat persoonlijkheden gaan clashen en leiden tot een sociaal conflict.

De meeste menselijke persoonlijkheden zijn natuurlijk niet-gerelateerd aan het geslacht, maar er zijn een paar uitzonderingen. Algemeen gezien zijn mannen namelijk vaker gefocust op het bereiken van (sportieve) doelen, terwijl vrouwen veel tijd nemen om een band op te bouwen en belang hechten aan de verzorgende rol.

Het is dus mogelijk dat ‘mannenpaarden’ goed matchen bij eigenaren die waarde hechten aan het bereiken van doelen, en ‘vrouwenpaarden’ passen bij een eigenaar die zoekt naar emotionele consensus met zijn of haar viervoeter.

Samengevat: de meeste paarden zullen geen verschil in gedrag laten zien wanneer je ze blootstelt aan een man of aan een vrouw, maar als ze wel een reactie geven, dan spelen ervaringen in het verleden en de match met de eigenaar wellicht een rol.

Bron: www.thehorse.com

Meer lezen van Bit? Neem dan nu een abonnement of koop een losse editie van het magazine in de webshop!