-

Registratieplicht paardachtigen vanaf 21 april 2021

Frank Sorge

Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paardenhouders moeten registreren welke paarden op zijn of haar terrein worden gehouden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd. Eisen rondom strengere I&R systemen zijn al vaker ter discussie gesteld, maar worden nu echt werkelijkheid.

De I&R van paardachtingen – waaronder ook pony’s, ezels en muilezels – is voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Op dit moment wordt nog niet geregistreerd wie de houder of eigenaar van het paard is, maar per 21 april 2021 gaat dit veranderen en komt er een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die gaat beheren welke paarden waar gehouden worden.

Nieuwe verordening

Deze registratieplicht komt er niet zomaar, per 2021 treedt namelijk een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking en als onderdeel hiervan moeten alle paardenhouderijen in Nederland worden opgenomen in een door de overheid beheerde centrale database. Alle paarden die op deze houderijen staan, moeten hierin worden ingeschreven om inzicht te geven in het aantal paarden per locatie.

Verplichte administratie

Ook een weiland waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden valt onder een houderij. Deze dertig dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Alle verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paardenhouder. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de Afrikaanse Paardenpest. De ondernemer is vanaf dat moment dus verplicht een administratie van de aanwezige paarden op het bedrijf bij de RVO bij te houden. Voor paarden die tijdelijk niet op het bedrijf aanwezig zijn, dient een lokale administratie te worden bijgehouden.

Tijdelijke verplaatsingen

In het online systeem van de RVO hoeven geen tijdelijke verplaatsingen bij gehouden te worden als een paard bijvoorbeeld op buitenrit gaat, buiten de deur traint, op wedstrijd gaat of minder dan 90 dagen op een dekstation staat. Dit moet echter wel in de eigen lokale administratie bijgehouden worden, voor het geval er een controle komt en de ondernemer moet kunnen verklaren waar alle paarden zich op dat moment bevinden. Deze administratie mag in een systeem naar keuze bijhouden worden, zoals een schrift, map, Word- of Excel-bestand.

Registratiesysteem

Iedere paardenhouderij krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties hiervan zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor elke houderij of het nu om een bedrijfsmatige of hobbymatige paardenhouder gaat. Elk paard moet binnen twaalf maanden na de geboorte, met uitzondering van wilde paarden, in het systeem worden gezet.Gegevens

Van elk paard moeten de volgende gegevens worden doorgegeven in het systeem:

  • Chipnummer en –type
  • Paspoortnummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum en –land
  • Datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie
  • Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.

Bron: LTO

Meer lezen van Bit? Neem dan nu een abonnement of koop een losse editie van het magazine in de webshop!