-

Nieuw protocol extreme temperaturen: bij 35°C geen wedstrijden

Foto: Arnd Bronkhorst Arnd Bronkhorst

Het welzijn van paarden staat momenteel volop in de aandacht en één van de punten die in het kader van paardenwelzijn regelmatig naar voren wordt gebracht, is de invloed van extreme weersomstandigheden en dan met name extreme warmte. Daarom heeft prof. dr. Marianne Sloet op verzoek van de Sectorraad Paarden het bestaande protocol extreme temperaturen voor paarden en pony’s tegen het licht gehouden en aangepast naar de laatste richtlijnen en inzichten.

Als een evenement alleen in de ochtend plaatsvindt (voor 12:00 uur) of alleen in de avond (na 18:00 uur) speelt dit mee in de keuze een evenement wel/niet door te laten gaan.

Lokale omstandigheden

Als het evenement plaatsvindt in een omgeving met veel schaduw (grote bomen) en alle trailers en veewagens volledig in de schaduw kunnen worden geparkeerd is er wat meer mogelijk dan wanneer er niet voldoende schaduw op het terrein aanwezig is.Geen wedstrijden bij 35°C

In conclusie kan gesteld worden dat tussen de 27° – 34°C, de lokale weersverwachting, het tijdstip en de lokale omstandigheden bepalen of het verstandig is om een evenement wel/geen doorgang te doen vinden. Bij een voorspelde temperatuur > 35°C mogen er geen wedstrijden of andere evenementen plaatsvinden. Het is raadzaam om bij voorspelde buitentemperaturen > 30°C het tijdschema aan te passen en
deelnemers de vrijheid te geven om zich terug te trekken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de deelnemers het inschrijfgeld niet terugkrijgen, omdat hier sprake is van overmacht waar de organisator van een evenement ook geen schuld aan heeft en wel met alle kosten blijft zitten.

Paarden op transport

De door de NVWA gestelde eisen ten aanzien van transport en extreme weersomstandigheden zijn ook goed passend voor paarden:

  • vanaf 27°C intensievere controle door NVWA.
  • vanaf 30°C verbod op transport langer dan 8 uur; volledig geconditioneerde wagens uitgezonderd.
  • vanaf 35°C verbod op alle transport van dieren, volledig geconditioneerde wagens uitgezonderd.

    De NVWA heeft gesteld dat er bij een weersvoorspelling van 27°C of hoger sprake is van ongunstige omstandigheden voor transport van dieren. Wanneer de trailer of veewagen in beweging is en voldoende ventilatieopeningen heeft, is transport van paarden bij 27 °C nog wel mogelijk, maar als er bijvoorbeeld kans is op file, moet er niet met paarden worden gereisd tenzij er sprake is van een volledig passend geconditioneerd vervoermiddel.

Lees hier het volledige protocol

Bron: Horses.nl, Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden, versie 23 juni 2020

Meer lezen van Bit? Neem dan nu een abonnement of koop een losse editie van het magazine in de webshop!

Foutje gespot? Meld het ons!
Dit vind je misschien ook interessant