-

Band tussen mens & paard troefkaart bij creëren groter draagvlak

Arnd Bronkhorst

Recent onderzoek in opdracht van het Trendpanel Paard geeft inzicht in hoe de Nederlandse bevolking denkt over verantwoord paardenhouden en paardrijden. Een groot deel van de Nederlanders blijkt onbekend met heel veel aspecten van de paardenwereld. Aandacht voor welzijn en de speciale band tussen mens en paard blijken belangrijke punten in het creëren van meer draagvlak. 

Dressuur, para en grondwerk

Meer dan de helft van de ondervraagden heeft geen idee van de economische waarde van de paardensector en heeft ook geen weet van de mate van professionaliteit. Of iemand voor- of tegenstander is van een bepaalde discipline, blijkt een mix tussen een sympathieke associatie en de bekendheid met de betreffende discipline. Dressuur, para en grondwerk scoren het hoogst op de favorietenladder van Nederlanders. Al geeft 88% aan zelden of nooit een paardenevenement te bezoeken. 

Welzijn en gezondheid

De meeste Nederlanders staan behoorlijk neutraal als het gaat om de paardenwereld. Enkel wanneer ze denken dat welzijn en veiligheid – met name die van het paard – in het geding zijn, komen er kritische geluiden los. Van de ondervraagden vindt 76% dat er ingegrepen moet worden wanneer paarden worden mishandeld of worden verwaarloosd. Andere kwesties die hoog op de agenda staan van Nederlanders zijn de registratie van paard en eigenaar en innovaties die ten goede komen aan het welzijn en de gezondheid van paarden. 

Actiegroepen

Neutrale Nederlanders blijken redelijk eenvoudig te beïnvloeden door bloot rond rennende actievoerders in een wedstrijdpiste die zeggen op te komen voor de rechten van paarden. Als je geen kennis van zaken hebt, klinkt een leus als ‘geen paard achter tralies’ als iets moois waar je naar kunt streven. Omdat dergelijke kritische geluiden van relatief kleinere actiegroepen steeds vaker voorkomen, zijn de uitkomsten het nationaal onderzoek heel waardevol voor de sector. 

Klik hier voor de volledige uitkomst van het onderzoek

Alleen maar hopen dat de actievoerders aan je deur voorbij gaan, is niet de manier om het draagvlak voor de paardensector vergroten. Ondernemers, manegehouders, concoursorganisatoren, bonden en verenigingen moeten actief laten zien wat ze doen om het welzijn van hun paarden en pony’s te waarborgen. Troefkaarten blijken welzijn, gezondheid en de bijzondere band tussen mens en paard. 

Rol paard bij opvoeding kinderen

Dit laatste speelt een grote rol bij ouders die hun kind op paardrijles laten gaan. De interactie met dieren wordt heel belangrijk gevonden in de opvoeding. Daarnaast zijn ouders ervan overtuigd dat paarden goed is voor het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel bij hun kinderen. Slechts 16,7% van de Nederlanders geeft aan dat zij hun kinderen geen paardrijles zouden laten volgen als ze daar om zouden vragen. Goed om te weten: 69% van de Nederlanders stuurt hun kind het liefst naar een manege met keurmerk om paardrijles te laten volgen. 

Meer positieve berichtgeving

In de basis heeft de paardenwereld het vertrouwen van de Nederlandse bevolking. Maar dit gegeven is niet voldoende om op dezelfde voet verder te gaan. Het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ blijkt in veel opzichten van toepassing op de paardenwereld. Inmiddels hebben de leden van het Trendpanel Paard de handschoen opgepakt om een vervolg te geven aan het onderzoek. Dit moet op korte termijn leiden tot meer positieve berichtgeving over paarden in de media en binnen enkele jaren leiden tot een beduidend positievere houding jegens de paardensector.

Foutje gespot? Meld het ons!
Dit vind je misschien ook interessant